Hart en Vaatziekten

human-41546_1280zorgsaam-logo

 

claudicatio intermittens

 

 

 

 

 

 

Hart en Vaatziekten betreffen zowel aandoeningen aan het hart als aan de bloedvaten. Voor coronaire aandoeningen kunt u worden behandeld in een beweegprogramma binnen het kader van ZorgSaam Leiden.

Voor vernauwingen van de slagaderlijke bloedvaten in met name de benen geldt een chronische indicatie voor fysiotherapie die op een speciale wijze behandeld wordt. Cordes Fysiotherapie is naast ZorgSaam Leiden ook aangesloten bij het landelijk gespecialiseerde ClaudicatioNet.

Bij dergelijke slagaderlijke vernauwingen spreekt men van  claudicatie intermittens ook wel etalageziekte genoemd in verband met de vele rustpauzes die nodig zijn bij het lopen als gevolg van hevige, krampende pijn in de benen.

Kijk voor meer informatie op www.claudicationet.nl en http://www.zorgsaamleiden.nl