Werkplek Advies

Adviezen voor een optimale werkplek worden gegeven op grond van een gedegen werkplek onderzoek.

Wat is een werkplekonderzoek ?
Bij een werkplekonderzoek beoordeelt een senior fysiotherapeut de werksituatie en geeft advies en begeleiding.
Werknemers krijgen inzicht in de juiste indeling van de werkplek voor een optimale instelling met aandacht  voor zowel fysieke als geestelijke belasting. Na het werkplekonderzoek wordt grondig getoetst of werknemers zelfstandig de werkplek kunnen instellen en voldoende inzicht hebben in de optimale situatie. Het doel is altijd: gericht en effectief kunnen werken met behoud van gezondheid. Hiermee wordt de persoonlijke arbeidseffectiviteit aanzienlijk verhoogd en verlaagt de kans op ziekteverzuim.

Werkplekonderzoek bij reeds bestaande werk gerelateerde klachten
Als een werknemer reeds werkgerelateerde klachten heeft is het werkplekonderzoek uitgebreider. De werkplekinstelling, de werkhouding maar ook gedragsmatige aspecten nemen wij dan mee in het onderzoek. Waar nodig betrekken wij leidinggevenden of nemen contact op met behandelend fysiotherapeut en of andere specialisten. Indien van toepassing kan er een persoonlijk behandeltraject door Cordesfysio worden ingesteld.

Rapport
Op grond van het werkplekonderzoek wordt een rapport opgesteld met een werkgevers en een werknemersdeel waarin alle mogelijke wijzigingen en of verbeteringen inzichtelijk worden gemaakt.